Featured post

Conto pola Igualdade

Asociación Valoresc/ diciembre 21, 2018/ Uncategorized

«Lámpada e Corazón» é o primeiro conto de valoReSC innovation da colección de «Contos singulares pola Igualdade e para a Ruptura de Estereotipos de Xénero», que se establece na infancia dos nenos e nenas e na adolescencia poden xenerar certo tipo de conductas dañinas para o individuo e a súa relación cos demáis. Os nenos son fortes e as nenas

Read More

Featured post

Programa de Emprego: Arca de Noé

Asociación Valoresc/ septiembre 22, 2018/ Uncategorized

Co noso programa gratuito Arca de Noé temos o obxetivo de favorecer a inserción laboral das persoas que máis o necesitan, en risco de exclusión social, persoas vulnerábeis asé como inmigrantes. Ofrecemos un servizo personalizado de intermediación entre a empresa e o futuro traballador ou traballadora. Para elo realizamos actividades que van dende a continua prospección do mercado de traballo,

Read More

¿Cómo elaborar a carta de presentación?

Asociación Valoresc/ junio 25, 2019/ Uncategorized

A realización dunha carta de presentación son datos complementarios que se lle facilitan a empresa a cerca dos teus coñecementos no sector, o teu desexo de traballar e a cualificación para o posto de traballo o que desexas optar. Debería elaborarse unha carta de presentación específica para o posto e a empresa según o sector ou tamén pódese realizar unha

Read More

¿Cómo elaborar un currículum?

Asociación Valoresc/ mayo 25, 2018/ Uncategorized/ 2 comments

O currículum é a nosa presentación de cara a un posto de traballo por iso é moi importante que este ben feito, os profesionais dedicados a contratación do persoal para o posto vacante nunha empresa é o primeiro que van a ver cando realizamos unha autocandidatura ou entrega do mesmo, polo que en que estar ben definido, ser claro e

Read More

Nichos de emprego emerxentes:

Asociación Valoresc/ abril 25, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

A palabra clave que soará nos próximos anos será a de innovación, pero non todo o mundo é capaz de ter novas ideas ou non lle resulta unha tarea sinxela dar con ideas de negocio, a continuación, citaranse algúns dos nichos de emprego emerxentes nos próximos anos: Os chamados negocios verdes ou economía verde: xa que agora está de moda

Read More

Comenza «Deseña o teu futuro»

Asociación Valoresc/ agosto 31, 2017/ Uncategorized/ 4 comments

Comenzamos o novo programa «Deseña o teu Futuro», un programa baseado en descubrir as habilidades dos xoves entre 14-18 anos e prácticas en empresas adecuadas o seu perfil. Mediante este programa os xoves poderán descubrir os seus sectores de interese, as súas habilidades e o mercado laboral actual para dirixir os seus estudos futuros de forma adecuada ó seu perfil

Read More