AlertCops é unha aplicación que inclúe un botón SOS, unha nova funcionalidade destinada a reforzar a protección dos seguintes colectivos específicos: vítimas de violencia de xénero e persoal sanitario. Este botón permite a estos colectivos, ante unha situación de risco, enviar unha alerta urxente o centro policial máis próximo xunto coa súa posición así como unha grabación de 10 segundos de audio do que está pasando. Para iso so terán que premar o botón repetidamente 5 veces en menos de 6 segundos. Todo isto sen acceder á app xa que o botón estará accesible dende a pantalla de inicio do seu móvil.