Asociación Valoresc/ mayo 25, 2018/ Uncategorized/ 0 comentarios

O currículum é a nosa presentación de cara a un posto de traballo por iso é moi importante que este ben feito, os profesionais dedicados a contratación do persoal para o posto vacante nunha empresa é o primeiro que van a ver cando realizamos unha autocandidatura ou entrega do mesmo, polo que en que estar ben definido, ser claro e non moi extenso (1-2 follas) pero ten que aparecer reflexado os nosos datos persoais, formación e experiencia laboral.

O obxetivo do currículum vitae é o de presentarte o teu futuro empleador, ademáis de resaltar os teus datos académicos e formativos máis relevantes e as túas cualidades.

1º paso: datos persoais. No currículum debe figurar o nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono de contacto, fecha de nacemento e dirección de correo electrónico. En canto a foto si debe aparecer ou non é decisión persoal, en algúns países xa non está ben visto que apareza xa que pode levar a un prexuizo, en España según unha enquisa realizada por Infojobs ás empresas, creen que un currículum con foto aumenta as posibilidades, aínda así é unha decisión persoal, ao igual que o é por o estado civil e si se teñen ou non fillos.

2º paso: formación académica e complementaria. Deben aparecer fechas, lugar e centro onde foron realizados normalmente póñense a parte os datos de formación académica por un lado e os de formación complementaria por outro, estes fan referencia a seminarios, auditorías,
cursos formativos que complementan ou ampliar a formación académica.

3º paso: experiencia laboral. Dentro de este apartado entran os contratos, convenios, colaboracións e voluntariado, incluíndo tamén as prácticas dos estudos realizados xa que poden ser de interés para a empresa que che vai contratar. Ten que aparecer reflexado a empresa onde se traballou, fechas, ademáis do posto desempeñado e brevemente as funcións levadas a cabo.

4º paso: infomática. Sinalar o nivel de programas informáticos que manexes, programas, redes sociais, páxinas web, sistemas operativos, follas de cálculo, programas específicos orientados a túa formación…

paso: idiomas. Neste apartado cabe sinalar os idiomas nos que te defendes e o nivel oral, escrito e falado de cada un de eles.

6º paso: outros datos. Pódese por cualidades persoais a hora de traballar, dispoñibilidade horaria e xeográfica, si se dispón de permiso de conducir, vehículo ou demáis carnets.

Compartir esta entrada

Dejar un Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*
*