Este voluntariado é un proxecto piloto que ten como fin último a Transformación Social e o Desenvolvemento Comuntario no Rural a través da creación de COMUNIDADES DE TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTO E TALENTO NO RURAL. Trátase dun Voluntariado Participativo e Solidario, para un Envellecemento Activo e para o Crecemento vital da nosa mocidade vinculada ao Rural.