Emprego e Formación

 • Información xeral e asesoramento a persoas desempregadas ou que están a buscar emprego ou un cambio na súa carreira profesional. APOIO ESPECIAL INTEGRAL especialmente cando se trata de familias.
 • Itinerarios persoalizados de inserción para o emprego.
 • Orientación tanto ás persoas como ás empresas sobre a importancia da Responsabilidade Social Corporativa (Orientación, asesoramento e apoio durante o proceso de adaptación ao posto de traballo).
 • Cualificación profesional para facilitar a incorporación das personas ao mercado laboral.
 • Intermediación laboral entre persoas usuarias en risco de exclusión e empresas. Fomento do autoemprego.
 • Inserción laboral e empregabilidade das persoas mozas e redución do risco de exclusión educativa e social.
 • Fomentar e xestionar o voluntariado vinculado aos proxectos de inserción social.
 • Información xuridica e laboral.
 • Formación para o autoemprego como posible saída laboral.
 • Cooperación ao desenvolvemento con outros países no relativo a programas de emigración e inmigración.
 • Prácticas.
 • Formación.