• Información xeral e asesoramento a persoas desempregadas ou que están a buscar emprego ou un cambio na súa carreira profesional. APOIO ESPECIAL INTEGRAL especialmente cando se trata de familias.
 • Itinerarios persoalizados de inserción para o emprego.
 • Orientación tanto ás persoas como ás empresas sobre a importancia da Responsabilidade Social Corporativa (Orientación, asesoramento e apoio durante o proceso de adaptación ao posto de traballo).
 • Cualificación profesional para facilitar a incorporación das personas ao mercado laboral.
 • Intermediación laboral entre persoas usuarias en risco de exclusión e empresas. Fomento do autoemprego.
 • Inserción laboral e empregabilidade das persoas mozas e redución do risco de exclusión educativa e social.
 • Fomentar e xestionar o voluntariado vinculado aos proxectos de inserción social.
 • Información xuridica e laboral.
 • Formación para o autoemprego como posible saída laboral.
 • Cooperación ao desenvolvemento con outros países no relativo a programas de emigración e inmigración.
 • Prácticas.
 • Formación.

XOVES CON FUTURO: A través do programa TALENT WORK, axudamos a perfís xoves e axudamos a atopar os seus talentos, o seu obxetivo profesional e desenrolar un plan de accións para acadar a súa inserción laboral.

Proporcionamos ás persoas mozas ferramentas para continuar os seus estudos e que as taxas de abandono baixen en Galicia e na provincia de Ourense. Isto facémolo a través do programa «Las ventajas de permanecer en el colegio».

O programa de xuventude busca achegar ás persoas mozas ao seu futuro profesional e dotalas das competencias precisas para poder ter saídas laborais e persoais.

INCLUSIÓN SOCIAL: Grupos en risco de exclusión social. Orientación laboral e emprego e colaboracións coas oficinas de emprego.

Prestamos servizos de natureza social que están en risco de exclusión social e afrontan dificultades, para facilitarlles unha mellor calidade de vida. Grupos en risco social a través do asesoramento e atención personalizada e sobre o emprego para grupos específicos.

A través do proxecto ARCA DE NOÉ axudamos á inserción laboral empregando ferramentas innovadoras a través do coaching, intelixencia 4.0, etc.