Na páxina do INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) recollen orientacións para aplicar as medidas establecidas polo Ministerio de Sanidade fronte ao risco de exposición ao COVID-19 na contorna laboral, clasificadas por actividades ou sectores. Débese considerar que os documentos recollen unha selección non exhaustiva de medidas, as cales deben ser implantadas e, no seu caso, complementadas polas empresas en función das súas características e dos resultados obtidos nas súas avaliacións de risco.

A continuación tedes a ligazón dende a cal acceder á paxina do INSST para descargar as directrices según o sector:

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/directrices-de-buenas-practicas-para-prevenir-el-riesgo-de-exposicion-laboral-al-coronavirus-sars-cov-2-por-actividades/sectores