A realización dunha carta de presentación son datos complementarios que se lle facilitan a empresa a cerca dos teus coñecementos no sector, o teu desexo de traballar e a cualificación para o posto de traballo o que desexas optar. Debería elaborarse unha carta de presentación específica para o posto e a empresa según o sector ou tamén pódese realizar unha xeral se os sectores son similares.

Un bo modelo de carta de presentación exerce unha función similar a do obxectivo profesional. A continuación aparece un modelo de carta de presentación que pode valer de exemplo.

Nome e apelidos                                                                                             Data
Dirección

Tel.:00.000.00.00
Móvil: 000.000.000
correo electrónico

Empresa                                                                                                    
Atn, D. nome e apelidos
Cargo na empresa
Dirección


Estimado señor [Apelido]:

Póñome en contacto con vostede en referencia á vacante de _______ que a súa empresa necesita cubrir.

Fai cinco meses finalicei a licenciatura en ______ con especialidade en ________ e actualmente estou realizando ________.

A formación adquirida durante todos estos anos, sumados o meu interés por seguir formándome e progresando profesionalmente, proporcionoume a confianza e a preparación necesaria para poder colaborar eficazmente nas funcións e responsabilidades que o cargo demanda.

Espero ter a oportunidade de conversar con vostede próximamente nunha entrevista, para persoalmente exponer meus coñecementos e o meu desexo de formar parte do voso equipo de traballo.

Quedo a espera das suas noticias.

Reciba un cordial saúdo,

                                           Nome e apelidos.