A continuación deixamos o link ao DOG publicado o 7 de outubro coas restriccións a aplicar en diversos municipios da provincia de Ourense.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-5_gl.pdf

No Anexo I regúlanse as medidas aplicables nos ayuntamientos das comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Valdeorras e Verín, coa excepción dos ayuntamientos de Ourense e Barbadás, aos que se aplican medidas máis restrictivas, dispostas no Anexo II.

Como xa se anunciara, no ámbito territorial formado conxuntamente polos ayuntamientos de Ourense e Barbadás limítase á entrada e saída salvo para os desplazamentos xustificados recollidos na orden (traballo, asistencia sanitaria, asistencia a centros educativos, coidado de dependentes, entre outras). Para falicitar a xustificación dos desplazamentos no ámbito laboral pode utilizarse o documento que figura a continuación, na liña do publicado polo estado de alarma. Os autónomos poden xustificar os seus desplazamentos por calquera medio, entre os que suxerimos un certificado de alta na IAE e último recibo de autónomos (maís a escritura en caso de operar a través dunha sociedade).

Ademais, nos ayuntamientos de Ourense, Barbadás, Verín, O Barco de Valdeorras e en todos os da comarca de O Carballiño, os grupos quedan limitados aos contituídos exclusivamente por persoas convivintes, coas únicas excepcións de actividades recollidas na orde.