Dispós dalgunha cousiña para un bebé da nosa Tribo?