Algunhas das actividades levadas a cabo coa infancia dentro do servizo de Conciliación: